Förarprov som komplement

Simulatortester efter träning

Ögonrörelser för bättre avsökning

Projektet CTD – Chans Till Dispens

Detta är en fortsättning på SMS-projektet. Arvsfonden har ställt 2,9 miljoner kronor till vårt förfogande för att utveckla träning och testmetoder i samband med dispensansökan när man har mindre synfältsbortfall. Samtidigt har Transportstyrelsen inlett en översyn av föreskrifterna för medicinska krav när det gäller synförmåga i trafiken.

Senaste nytt

Nya tankar i skrift om CTD i framtiden – läs och tyck!

Nya tankar i skrift om CTD i framtiden – läs och tyck!

Fler än tusen körkort dras årligen in med enbart statiska synfältstester som ”bevis”. Världssamfundet av trafikforskare är överens: Det duger inte på ett individuellt plan att enbart använda statiska synfältsmätningar. Man måste även få göra praktiska förarprov för att kunna få godkänt eller underkänt och behålla eller förlora körkortet.

läs mer

Metodboken Chans Till Dispens

Bilderna på hemsidan kommer delvis ur ”Metodboken Chans Till Dispens”. Medverkande och deltagare i ett unikt projekt.

Läs hela boken som pdf eller skicka efter en tryckt version på srfkalmarlan@gmail.com

Boken kostar 212 kronor ink moms och frakt.

CTD Metodboken framsida

Filmen Chans Till Dispens

Här kan du se filmen om projektet, med svensk text. För att se filmen med engelsk text klicka här

Share This