Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Projektmaterial från tidigare SMS-projektet

Här kan du hämta SMS-metoder och verktyg med kunskaper och artiklar från det tidigare SMS-projektet.

Referensgrupp

Denna grupp möttes några gånger under/år och bestod av följande personer (tillsammans med projektgruppen)

Anna-Carin Birgersgård
Strokeföreningen

Roland Lilja
Strokeföreningen

Steve Sjögren
SRF Kalmar

Johan Moberg
Ögonkliniken

Madeleine de Jong
Strokemottagningen

Peter Lewis
Linnéuniversitetet

Nedladdningsbart projektmaterial (pdf-dokument)

Personerna i SMS-teamet finner på baksidan av Metodboken. Den tryckta versionen köper du från SRF Kalmar.

SMS-Metodboken slutversion (PDF-fil)

SMS-Metodboken omslag

SMS Resultatrapport

Synanamnesen

Huvudpresentation SMS Kalmar

Ljudfiler

SMS-Metodboken finns nu även som inlästa ljudfiler. Du kan se lyssna på dem direkt här på sidan genom att klicka på titlarna i spellistan här undertill. Använd spela-knappen till vänster i den svarta listen för att starta/stoppa.

Hemi-tester

De här två HEMI-testerna är ett sätt att visa personer med hemianopsi utan makulasparning att genom att flytta blicken ett steg till höger eller vänster så kommer hela ansiktet in i makuladelen som finns kvar. Det kan också fungerar på personer med kvadrantanopsi att se på siffran diagonalt uppåt eller nedåt åt det håll där bortfallet finns. Kalla det gärna excentrisk fixation och använd det både som träning ooch som ett sätt att göra personen mer medveten om bortfallet.

Siffrorna 30 och 150 anger betraktningsavståndet i centimeter. Hemi-Test 30 ska skrivas ut på en A4-sida och Hemitest 150 i pappersstorlek 50x70cm.

Klicka på bilderna nedan för att ladda hem. Du behöver Adobe Reader för att se dokumenten och eventuellt justera dina skrivarinställningar på din dator beroende på vilken av dessa två versioner du skriver ut. Oftast är en skrivare standardinställd för att skriva ut på A4 så om du vill skriva ut Hemitest 150 så behöver du i så fall ändra utskriftsstorleken till 50×70 cm och se till att du använder den pappersstorleken i skrivaren.

Videomaterial

Två filmer om hur forskningscheferna i Holland och i Linköping ser på körprov. Bart Melis Dankers vid Automobily-projektet är en förebild för oss id SMS-projektet i Kalmar. Björn Peters beskriver hur man tänker sig uppbyggnaden av den datoriserade bilsimulatorn som nu flyttat från Göteborg till Linköping.

Filmen nedan ”Synfältsbortfall mitt i livet” är en film som beskriver projektet