Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Om projektet

Av de 25 000 personer som drabbas av stroke varje år får en tredjedel ett synfältsbortfall på grund av detta och synnedsättningen medför många problem. SMS-projektet syftade 2013-2015 till att hjälpa personer som fått sämre syn efter en stroke genom att få in synrehabilitering som en naturlig del i strokepatientens rehabiliteringsprocess. Projektet är unikt och verkar med ambitionen att så småningom hjälpa drabbade personer i hela Sverige. Denna implementering pågår och man har kommit olika långt med att implementera synträning med hjälp av SMS-team vid stroke- eller neurorehabiliteringen i landet, där Dalarna är det bäst lysande exemplet.

CTD-projektet är en fortsättning på SMS-projektet där vi utvecklar metoder för att träna och testa förmågan att köra bil trafiksäkert med större eller mindre synfältsbortfall efter stroke, diabetes eller glaukom. Metoderna och resultaten beskrivs i Metodboken och ”CTD-filmen”. Projektet drivs 2018-2020 i ett nära samarbete mellan patientorganisationerna, Linnéuniversitetet, Väg och Transportforskningsinstitutet, trafikutbildningsföretaget SYAB samt projektägaren SRF Kalmar län.

Arvsfonden

Projektet bedrivs i samarbete med Arvsfonden. Läs mer på deras sida arvsfonden.se

Med stöd från Allmänna Arvsfonden - bild och logotyp

Medverkande i projektet

Referensgrupp

Denna grupp möts några gånger under året och består av följande personer (tillsammans med projektgruppen)

Nils Widenfors, Christer Ekman
Glaukomförbundet

Ronald Pettersson
StrokeRiksförbundet

Roger Hedh
Diabetesföreningen Kalmar

Camilla Holssten
Föreningen för Synrehabilitering

Peter Lewis
Optikerförbundet

Mikael Palmqvist
SRF Kalmar

Anna Skobe
Ögonkliniken i Kalmar

CTD-teamet

Krister Inde
Synpedagog, projektledare

Johan Ekblad
Projektledare trafik SYAB

Jan Andersson
Professor, VTI

Johan Ursjö
Metodutvecklare, CTD

Caroline Röhl
Ekonomi SYAB

Christina Rosander
Kanslist SRF

Partners

Förutom de drivande organisationerna samarbetar vi med:

Ögonkliniken i Tubingen

VISIO i Nederländerna

Norges Blindeförbunds kurser vid Hurdal

Karolinska Sjukhusets strokerehabgrupp

Polar Print, Multilens

Olivia Rehabilitering

Linnéuniversitetet

Kommunickationscenter Hovedregionen, Köpenhamn

Chadwick Opticals, USA

Scheppens Eye Research Center, Boston

SYAB Trafikutbildning Kalmar

Väg och Trafikforskningsinstitutet

Transportstyrelsen

med flera…

Projektgrupp

Krister Inde
Synpedagog Indenova, projektledare

Anette Danielsson
Strokesjuksköterska Strokemottagningen

Gun Olsson
Synpedagog Syncentralen

Ulla Bigelius
Arbetsterapeut

Maritha Hultgren
Undersköterska

Övriga medverkande

Karin Olsson och Eva-Lotte Haglund
Ortoptister

Susanne Berggren och Cecilia Svanfeldt
Otiker

Eva Irene Nordhagen
Synpedaog, Hurdalcentret

Arne Tömta
Hurdalcentret

Johan Ekblad
SYAB, trafiklärare

Bart Melis Dankers
VISIO, Holland

Björn Peters och Jan Andersson
VTI

Kirsten Kobberö
Optiker, Kommunikationscenter, Köpenhamn

Martin Hellström
Multilens

Märta Barthold Lindstedt
KS, Huddinge

Historik

SMS – Stoke Med Synproblem och CTD Chans Till Dispens som skulle följa – en kort återblick på hur behandling och beslut om synfältsbortfall utvecklats under de senaste 10-15 åren 

2005 kom boken Å se er ikke alltid nok av Gunwor B Wilhelmsen, Bergen, Norge som också startar kurser i synneurologi

2008 Vid VISION 20018 i Montreal väcktes intresset för synrehabilitering vid stroke – Neuro Vision Technology från Australien ställde ut och hade ett bra men dyrt koncept. NVT gick i konkurs 2010.

2009 presenterades ett första ögonrörelseträningsprogram med en vetenskaplig studie av Roth et al vid ögonkliniken i Tuebingen, Tyskland

2009 kom NVT från Australien till Skandinavien och IBOS köpte ett system och det finns nu ett NVT-team vid Institutet for Blinde og Svagsynede i Hellerup som får remiss från neurologer i Köpenhamn vid homonym hemianopsi

2010 arrangerades första nordiska mötet på IBOS i Hellerup – 110 deltagare från hela Norden

2010 införs nya hårdare regler för synfältsmätning från Transportstyrelsen i Sverige

2011 arrangerades det andra mötet som kallades SMS på IBOS i Hellerup – Fler än 100 deltagare kom från hela norden

2012 arrangerades i januari det första stormötet i Kalmar där tanken om ett Arvsfondsprojekt väcktes av personer som var med i Köpenhamn från Kalmar (och Falun)

2013 arrangerade TS och VTI seminarium om Vision and Driving i Göteborg och tankar om simulatortest presenterades

2013 – 2015 drevs projektet SMS i Kalmar med HIGH FIVE (ett test av körförmågan hos 11 av 15 deltagare där 5 personer med höga kvadrantanopsier klarade förarprov) med finansiering på fyra mkr från Arvsfonden

2017-18 Under 18 månader genomfördes Simulatortester vid VTI i Linköping

2018-2020 drivs CTD i Kalmar med 19 personer där 14 är godkända efter simulatortest och förarprov på inhägnad bana, finansiering med nästan 3 mkr från Arvsfonden

2020 tillsätter TS en expertgrupp med ögonläkare/optiker för att se över synfältsmätningar som en del av föreskrifterna från 2010

2020 utvärderas simulatortesterna där 221 personer av 340 fått körkort med dispens och en olycka inträffat enligt STRADA med en av de 221 personerna

2020 genomförs CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar och 28 april uppvaktas Trafikutskottet

Krister Inde, CTD