Om projektet

Av de 25 000 personer som drabbas av stroke varje år får en tredjedel ett synfältsbortfall på grund av detta och synnedsättningen medför många problem. SMS-projektet syftade 2013-2015 till att hjälpa personer som fått sämre syn efter en stroke genom att få in synrehabilitering som en naturlig del i strokepatientens rehabiliteringsprocess. Projektet är unikt och verkar med ambitionen att så småningom hjälpa drabbade personer i hela Sverige. Denna implementering pågår och man har kommit olika långt med att implementera synträning med hjälp av SMS-team vid stroke- eller neurorehabiliteringen i landet, där Dalarna är det bäst lysande exemplet.

CTD-projektet är en fortsättning på SMS-projektet där vi utvecklar metoder för att träna och testa förmågan att köra bil trafiksäkert med större eller mindre synfältsbortfall efter stroke, diabetes eller glaukom. Metoderna och resultaten beskrivs i Metodboken och ”CTD-filmen”. Projektet drivs 2018-2020 i ett nära samarbete mellan patientorganisationerna, Linnéuniversitetet, Väg och Transportforskningsinstitutet, trafikutbildningsföretaget SYAB samt projektägaren SRF Kalmar län.

Arvsfonden

Projektet bedrivs i samarbete med Arvsfonden. Läs mer på deras sida arvsfonden.se

Med stöd från Allmänna Arvsfonden - bild och logotyp

Referensgrupp

Denna grupp möts några gånger under året och består av följande personer (tillsammans med projektgruppen)

Anna-Carin Birgersgård
Strokeföreningen

Roland Lilja
Strokeföreningen

Steve Sjögren
SRF Kalmar

Johan Moberg
Ögonkliniken

Madeleine de Jong
Strokemottagningen

Peter Lewis
Linnéuniversitetet

Partners

Förutom de drivande organisationerna samarbetar vi med:

Ögonkliniken i Tubingen

VISIO i Nederländerna

Norges Blindeförbunds kurser vid Hurdal

Karolinska Sjukhusets strokerehabgrupp

Polar Print, Multilens

Olivia Rehabilitering

Linnéuniversitetet

Kommunickationscenter Hovedregionen, Köpenhamn

Chadwick Opticals, USA

Scheppens Eye Research Center, Boston

SYAB Trafikutbildning Kalmar

Väg och Trafikforskningsinstitutet

Transportstyrelsen

med flera…

Projektgrupp

Krister Inde
Synpedagog Indenova, projektledare

Anette Danielsson
Strokesjuksköterska Strokemottagningen

Gun Olsson
Synpedagog Syncentralen

Ulla Bigelius
Arbetsterapeut

Maritha Hultgren
Undersköterska

Övriga medverkande

Karin Olsson och Eva-Lotte Haglund
Ortoptister

Susanne Berggren och Cecilia Svanfeldt
Otiker

Eva Irene Nordhagen
Synpedaog, Hurdalcentret

Arne Tömta
Hurdalcentret

Johan Ekblad
SYAB, trafiklärare

Bart Melis Dankers
VISIO, Holland

Björn Peters och Jan Andersson
VTI

Kirsten Kobberö
Optiker, Kommunikationscenter, Köpenhamn

Martin Hellström
Multilens

Märta Barthold Lindstedt
KS, Huddinge

Share This