Referensgruppsmöte i Kalmar

Referensgruppsmöte i Kalmar

Nu är CTD-projektet igång. Den 28 november 2018 möttes Referensgruppen för CTD-projektet för första gången i Kalmar. Här är de som var med på mötet: Från vänster övre raden Ronald Södergren, StrokeRiksförbundet, Johan Ursjö, CTD, Jan Andersson, VTI, Nils Widenfors,...
Chans till Dispens har haft sitt första möte

Chans till Dispens har haft sitt första möte

På bilden från vänster: Krister Inde, Jan Andersson, Johan Ursjö, Caroline Röhl, Johan Ekblad Mötet ägde rum vid VTI i Linköping den 17 september. Projektet i stora drag: Under hösten rekryterar vi ett 25-tal personer som står på väntelista för simulatortest hos VTI....
Forskning och fakta om körkort i landet

Forskning och fakta om körkort i landet

I Sverige drar Transportstyrelsen varje år in 9000 körkort av medicinska skäl. 300 personer söker dispens från de medicinska kraven och mindre än 20 får sådan dispens per år. Knappt 500 personer står nu i kö för att göra simulatortester i Linköping för 18 700 kronor....