Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Publicerade notiser om projektet Chans till Dispens

Bläddra nedåt för äldre artiklar och tidigare projekt

Artikel i Aftonbladet: ”Bilister förlorar sina körkort helt i onödan”

Artikel i Aftonbladet: ”Bilister förlorar sina körkort helt i onödan”

Sven-Olof Edvinsson och Krister Inden skrev nyligen en debattartikel i Aftonbladet angående ett EU-direktiv som gör ögonläkare skyldiga att anmäla patienter med glaukom till Transportstyrelsen vartefter personen blir av med sitt körkort. Sven-Olof och Krister anses att direktivet gör att personer som är fullt kapabla att köra bil förlorar sitt kortkort på felaktiga grunder.

läs mer
Riksdagen sa JA men Transportstyrelsen säger NEJ!

Riksdagen sa JA men Transportstyrelsen säger NEJ!

Den 10 juni beslutade Sveriges Riksdag att stödja CTD-projektets metoder att återinföra simulatortester och att utreda förarprov. Samtidigt har expertpanelen av ögonläkare föreslagit att synfälten ska mätas på ett annat sätt och enbart omfatta Esterman-tester med båda ögonen.

läs mer
Nya tankar i skrift om CTD i framtiden – läs och tyck!

Nya tankar i skrift om CTD i framtiden – läs och tyck!

Fler än tusen körkort dras årligen in med enbart statiska synfältstester som ”bevis”. Världssamfundet av trafikforskare är överens: Det duger inte på ett individuellt plan att enbart använda statiska synfältsmätningar. Man måste även få göra praktiska förarprov för att kunna få godkänt eller underkänt och behålla eller förlora körkortet.

läs mer
CTD på VISION 2020 I Dublin

CTD på VISION 2020 I Dublin

I sommar kommer CTD att representeras på VISION 2020 I Dublin i en panel med många internationella forskare. Läs och jämför olika sätt att se på Vision and Driving. Läs panelens gemensamma abstract/presentation här

läs mer
Bokutskick och info till intresseorganisationer

Bokutskick och info till intresseorganisationer

Den här veckan skickas ”CTD METODBOKEN” till syn- och strokerehabiliteringen och vi hoppas den kommer att väcka intresse. Vi kommer också ut och berättar om projektet för intresseorganisationer samt personalgrupper inom rehabilitering. Vi börjar med två föreläsningar...

läs mer
Skicka efter CTD-boken!

Skicka efter CTD-boken!

Alla som vill ha ett eller flera exemplar av "Metodboken CTD" får den underdecember utan kostnad. Skriv till krister@inde.nu så kommer boken som ett brev på posten. Årets julklapp?

läs mer
Seminarium 24-25/10 i Kalmar

Seminarium 24-25/10 i Kalmar

Den 24-25 oktober hölls ett internt seminarium med projektet Chans till Dispens där den första upplagan av boken presenterades på SYAB som ansvarat för träningen tillsammans med VTI och Linnéuniversitetet. 30-tal intresserade och berörda människor samlades och var...

läs mer
Snart kommer Metodboken CTD

Snart kommer Metodboken CTD

Här presenterar vi omslaget till Metodboken CTD, Chans till dispens. Den är på 52 sidor och handlar om det unika projektet som har utvecklat metoder för att kunna träna och bedöma om människor med synfältsbortfall kan köra bil trafiksäkert. Den 24-25 oktober håller vi...

läs mer
Infrastrukturministern besöker CTD-projektet

Infrastrukturministern besöker CTD-projektet

Den 21 augusti besökte infrastrukturminister Tomas Enroth CTD-projktet i Kalmar. SYAB tog emot och projektledare Johan Ekblad fick möjlighet att berätta om vart vi står i projektet Chans Till Dispens, CTD. Enroth hade i samband med sitt besök i Kalmar själv bestämt...

läs mer
Referensgruppsmöte i Kalmar

Referensgruppsmöte i Kalmar

Nu är CTD-projektet igång. Den 28 november 2018 möttes Referensgruppen för CTD-projektet för första gången i Kalmar. Här är de som var med på mötet: Från vänster övre raden Ronald Södergren, StrokeRiksförbundet, Johan Ursjö, CTD, Jan Andersson, VTI, Nils Widenfors,...

läs mer
Chans till Dispens har haft sitt första möte

Chans till Dispens har haft sitt första möte

På bilden från vänster: Krister Inde, Jan Andersson, Johan Ursjö, Caroline Röhl, Johan Ekblad Mötet ägde rum vid VTI i Linköping den 17 september. Projektet i stora drag: Under hösten rekryterar vi ett 25-tal personer som står på väntelista för simulatortest hos VTI....

läs mer
Nu startar vi nya projektet Chans till Dispens

Nu startar vi nya projektet Chans till Dispens

Den 12 september 2018 beslutade Arvsfonden att anslå 2,9 mkr till projektet Chans till Dispens som kommer att pågå till sommaren 2020. Det drivs som tidigare från SRF Kalmar län i samarbete med Strokeföreningen Kalmar, SYAB och Linnéuniversitetet samt Stroke- och...

läs mer
Forskning och fakta om körkort i landet

Forskning och fakta om körkort i landet

I Sverige drar Transportstyrelsen varje år in 9000 körkort av medicinska skäl. 300 personer söker dispens från de medicinska kraven och mindre än 20 får sådan dispens per år. Knappt 500 personer står nu i kö för att göra simulatortester i Linköping för 18 700 kronor....

läs mer
Ansökan om ett tredje SMS-år

Ansökan om ett tredje SMS-år

Vi har nu sökt om att göra ett tredje SMS-år med inriktning mot funktionell syn och färdmedel. I ett samarbete mellan VTI, SYAB, Trafikverket, Glaukomförbundet, StrokeRiksförbundet och förmodligen även Diabetesförbundet ska vi samla kunskap och få nya rutiner som...

läs mer
Ett tredje år med SMS?

Ett tredje år med SMS?

Vi arbetar nu intensivt med att få till ett tredje år med SMS-projektet. Då med underrubriken CHANS TILL DISPENS. I nära samarbete med VTI-forskarna i Linköping vill vi se hur ett program kan se ut där den nya simulatorn används före och efter träning. Kort sagt vill...

läs mer
Presentation från föreläsning om körtest

Presentation från föreläsning om körtest

Den 12 januari 2016 medverkade SMS-projektet genom Johan Ekblad och Krister Inde på Transportforum i Linköping. Vi fick under ett seminarium som handlade om Trafikmedicin möjlighet att visa våra resultat från HIGH FIVE-projektet. Här är vår powerpointpresentation där...

läs mer

Äldre notiser från tidigare SMS-projektet

Här nedan kan du läsa tidigare publicerade artiklar från det förra SMS-projektet.

Besök av professor Bertil Lindblom

Besök av professor Bertil Lindblom

Professor Bertil Lindblom besökte idag SMS-projektet och fick möjlighet att besiktiga vårt inhägnade område där vi gör körprov med de fem personer som frivilligt och med full insikt om att detta bara är ett pilotprojekt. Vi uppskattar mycket att Transportstyrelsens...

läs mer
Detta händer nu

Detta händer nu

Nu har vi inlett projektet på riktigt – våra vänner som har en synfältsinskränkning och som valts ut till projektet genomgår nu ett antal tester. Bland annat: Synfältsmätningar av flera olika slag SynSinnesMätningar Synundersökningar av optiker och ortoptist...

läs mer
Föreläsningar från seminariet

Föreläsningar från seminariet

Två filmer och föreläsningsmaterial från seminariet i Kalmar 24/4 2014 om hur forskningscheferna i Holland och i Linköping ser på körprov. Bart Melis Dankers vid Automobily-projektet är en förebild för oss id SMS-projektet i Kalmar. Björn Peters beskriver hur man...

läs mer
Bilder från Prismadagen 11/3

Bilder från Prismadagen 11/3

Optikerstudenter fick pröva på Kirsten Kobberös specialistkunnande om tillpassning av Peli-linser Ortoptisten Karin Ohlsson testar simulerade hemianopsi Ortoptisten Eva-Lotte Haglund har satt för det ena ögat och har simulerad hemianopsi på det andra Genom att bolla...

läs mer
Bilder från presskonferens

Bilder från presskonferens

Projektet SMS-team presenterades på en välbesökt presskonferens i Kalmar den 8 januari på eftermiddagen. Medverkade gjorde de två nyckelpersonerna Gun Olsson och Anette Danielsson som tillsammans med Krister Inde bildar projektgruppen för projektet. Vid...

läs mer