Alla resultat

Här på sidan publicerar vi löpande presentationer och bildflöden med resultat från projektet CTD-Kalmar. Du kan själv gå in på respektive och läsa mer.

Du kan behöva hämta hem Adobe PDF Reader för att kunna läsa vissa dokument. 

Filmen Chans till Dispens

Presentation CTD

PowerPoint

 

Ögonrörelser och överlapp

PowerPoint

 

Granska Transportstyrelsens synfältskrav

Johan Ursjö, CTD 2019-11-10

PDF

METODER FÖR CTD I ALL KORTHET

Krister Inde och Johan Ekblad, CTD 2019-12-09

PDF

Share This