Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Alla resultat

Här på sidan publicerar vi löpande presentationer och bildflöden med resultat från projektet CTD-Kalmar. Du kan själv gå in på respektive och läsa mer. Du kan behöva hämta hem Adobe PDF Reader för att kunna läsa vissa dokument. 

Filmen Chans till Dispens

Presentation CTD

PowerPoint

 

Ögonrörelser och överlapp

PowerPoint

 

Metodboken Chans Till Dispens

PDF/Tryckt upplaga

CTD Metodboken framsida

 

Regeringsbeslut om körtest vid synfältsbortfall

CTD 2022-10-19

PDF

Granska Transportstyrelsens synfältskrav

Johan Ursjö, CTD 2019-11-10

PDF

METODER FÖR CTD I ALL KORTHET

Krister Inde och Johan Ekblad, CTD 2019-12-09

PDF

Rapport – Synfält och trafiksäkerhet

Eksjö, 2019-12-17

PDF

VTI rapport 1149

Utredning om förutsättningar för undantag från de medicinska kraven för individer med synfältsbortfall. CTD 2022-11-02

PDF

Presentation workshop patientorganisationer

CTD 2022-09-02

PDF

Historik och lägesrapport

CTD 2023-11-22

PDF