Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Den 10 juni beslutade Sveriges Riksdag att stödja CTD-projektets metoder att återinföra simulatortester och att utreda förarprov. Samtidigt har expertpanelen av ögonläkare föreslagit att synfälten ska mätas på ett annat sätt och enbart omfatta Esterman-tester med båda ögonen. Nya föreskrifter ska nu tas fram och det kommer att ta något år. Men här är rapporten som översynen bygger på. Man har också skrivit ett svar till Dag Svensson där man beskriver hur man bedömer dispensansökningar, den hittar du här.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister, har nu fått ett tillkännagivande från Trafikutskottet och Riksdagen att se till att det demokratiska beslutet verkställs. Han har sänt ett brev till CTD om att detta är uppfattat och vi har svarat honom och om du vill läsa svaret, så finns det här.

På sikt kommer Glaukomförbundet att ta över hemsidan ctdkalmar.se och driva de här frågorna tillsammans med Diabetesförbundet och StrokeRiksförbundet. Därmed tackar vi från CTD-projektet från oss och tackar Arvsfonden för stöd och godkännande (beröm) av projektet. Men kampen fortsätter för att få en rättvis och rättssäker professionell bedömning av körförmåga.