Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Man vid dator läser dokument

Hela CTD-gänget ger trafikutskottet stående ovationer tillsammans med Glaukomförbundet, StrokeRiksförbundet och Diabetesförbundet. Bra jobbat Anders Åkesson från Kalmar och den majoritet som oppositionen i riksdagen företräder. S + MP är mer avvaktande men i princip vill de ge regeringen samma uppdrag. Det som skiljer är att de som reserverar sig inte vill gå så fort fra. Men majoriteten vill att man ska utreda och genomföra detta samtidigt med de medicinska föreskrifterna som finns i Transportstyrelsens massiva rapport på 220 sidor. Läs dem här. (bifogas som PM) Men så här skriver Riksdagens Trafikutskott i synfältsfrågan! (se bif)

Vi tror att det här kunde vara en metod för dig som inte har kvar ditt körkort men vill ha det testat!
Åsikter mottas gärna till krister@inde.nu

  1. Synbedömning av specialistoptiker efter remiss från ögonläkare med frågeställning om körförmåga vid synfältsbortfall, VFD
  2. Genomföra avsökningsträning under 3 – 6 veckor
  3. Träna att köra bil/reaktivering på inhägnat område under 2-4 dagar
  4. Genomföra simulatortest
  5. Om simulatortester godkänns erhålls tillfälligt körkortstillstånd för att kunna genomföra förarprov.
  6. Efter standardiserat förarprov på väg: Bli godkänd och få dispens från Transportstyrelsen eller bli underkänd och få kökotet indraget.
  7. Efter varje del i punkterna erna 1- 6 kan personen få rådet att inte fortsätta eftersom man i samråd mellan rehabilitering och trafiklärare bedömer att förmågan inte finns.

Om körkortet ännu inte dragits in kan man direkt genomföra förarprov på väg med befintligt körkortstillstånd och individuellt inkludera eller exkludera simulatortestet. före eller efter förarprovet på väg. Återkopplingen till ögonläkare görs vidgodkända förarprov som meddelar detta till Transportstyrelsen.

Debatten genomförs via www.riksdagen.se tisdagen den 10 juni. Lyssna och kommentera.

/Krister

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU14 (pdf)

Simulatortest vid synfältsdefekter bör återinföras (word doc)