Förarprov som komplement

Simulatortester efter träning

Ögonrörelser för bättre avsökning

Seminarium 5 mars

CTD – Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall.

Bilderna på hemsidan kommer delvis ur Metodboken Chans Till Dispens”. Medverkande och deltagare i ett unikt projekt. Läs hela boken som pdf eller skicka efter en tryckt version på srfkalmarlan@gmail.com Den kostar 212 kronor ink moms och frakt.

Välkommen till CTD-projektet

CTD står för Chans Till Dispens. Detta är en fortsättning på SMS-projektet. Arvsfonden har ställt 2,9 miljoner kronor till vårt förfogande för att utveckla träning och testmetoder i samband med dispensansökan när man har mindre synfältsbortfall. Samtidigt har Transportstyrelsen inlett en översyn av föreskrifterna för medicinska krav när det gäller synförmåga i trafiken.

Chans till Dispens har haft sitt första möte

Chans till Dispens har haft sitt första möte

På bilden från vänster: Krister Inde, Jan Andersson, Johan Ursjö, Caroline Röhl, Johan Ekblad Mötet ägde rum vid VTI i Linköping den 17 september. Projektet i stora drag: Under hösten rekryterar vi ett 25-tal personer som står på väntelista för simulatortest hos VTI....

läs mer
Nu startar vi nya projektet Chans till Dispens

Nu startar vi nya projektet Chans till Dispens

Den 12 september 2018 beslutade Arvsfonden att anslå 2,9 mkr till projektet Chans till Dispens som kommer att pågå till sommaren 2020. Det drivs som tidigare från SRF Kalmar län i samarbete med Strokeföreningen Kalmar, SYAB och Linnéuniversitetet samt Stroke- och...

läs mer
Forskning och fakta om körkort i landet

Forskning och fakta om körkort i landet

I Sverige drar Transportstyrelsen varje år in 9000 körkort av medicinska skäl. 300 personer söker dispens från de medicinska kraven och mindre än 20 får sådan dispens per år. Knappt 500 personer står nu i kö för att göra simulatortester i Linköping för 18 700 kronor....

läs mer
Ett tredje år med SMS?

Ett tredje år med SMS?

Vi arbetar nu intensivt med att få till ett tredje år med SMS-projektet. Då med underrubriken CHANS TILL DISPENS. I nära samarbete med VTI-forskarna i Linköping vill vi se hur ett program kan se ut där den nya simulatorn används före och efter träning. Kort sagt vill...

läs mer
Presentation från föreläsning om körtest

Presentation från föreläsning om körtest

Den 12 januari 2016 medverkade SMS-projektet genom Johan Ekblad och Krister Inde på Transportforum i Linköping. Vi fick under ett seminarium som handlade om Trafikmedicin möjlighet att visa våra resultat från HIGH FIVE-projektet. Här är vår powerpointpresentation där...

läs mer
Share This