Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

SMS project in english

SMS project in english

We have now published a summary page with a project description and some project material available in english. For more information please click on ”In english” in the main menu.
Info och material från seminariet 12/5

Info och material från seminariet 12/5

Seminariet den 12 maj på Brofästet i Kalmar inleddes inför 130 deltagare av landshövding Stefan Carlsson och landstingsdirektör Alf Jönsson som hävdade att tillväxt och nya kunskaper hänger ihop. Sedan beskrev Strokeföreningen och SRF Kalmar värdet av att som...
Många anmälda till seminariet 12/5

Många anmälda till seminariet 12/5

Fler än 80 personer är nu anmälda till SMS Seminariet den 12 maj! Nu spränger vi 80-gränsen till vårt banbrytande seminarium den 12 maj på Brofästet i Kalmar där du får nya kunskaper om SMS, Stroke Med Synsvårigheter! Se programmet här och anmäl dig till...