Snart kommer Metodboken CTD

Snart kommer Metodboken CTD

Här presenterar vi omslaget till Metodboken CTD, Chans till dispens. Den är på 52 sidor och handlar om det unika projektet som har utvecklat metoder för att kunna träna och bedöma om människor med synfältsbortfall kan köra bil trafiksäkert. Den 24-25 oktober håller vi...
Infrastrukturministern besöker CTD-projektet

Infrastrukturministern besöker CTD-projektet

Den 21 augusti besökte infrastrukturminister Tomas Enroth CTD-projktet i Kalmar. SYAB tog emot och projektledare Johan Ekblad fick möjlighet att berätta om vart vi står i projektet Chans Till Dispens, CTD. Enroth hade i samband med sitt besök i Kalmar själv bestämt...
Referensgruppsmöte i Kalmar

Referensgruppsmöte i Kalmar

Nu är CTD-projektet igång. Den 28 november 2018 möttes Referensgruppen för CTD-projektet för första gången i Kalmar. Här är de som var med på mötet: Från vänster övre raden Ronald Södergren, StrokeRiksförbundet, Johan Ursjö, CTD, Jan Andersson, VTI, Nils Widenfors,...
Chans till Dispens har haft sitt första möte

Chans till Dispens har haft sitt första möte

På bilden från vänster: Krister Inde, Jan Andersson, Johan Ursjö, Caroline Röhl, Johan Ekblad Mötet ägde rum vid VTI i Linköping den 17 september. Projektet i stora drag: Under hösten rekryterar vi ett 25-tal personer som står på väntelista för simulatortest hos VTI....