Mötesanteckningar CTD-teamet 2020-05-27

Mötesanteckningar CTD-teamet 2020-05-27

13 – 14.30 per telefon Närvarande: Jan Andersson, Johan Ekblad, Krister Inde, Johan Ursjö Debattartikeln från intresseorganisationerna har godkänts av Svenska Dagbladet. Det är glädjande. Expertrapporten från ögonläkarna kommer den 1 juni och vi bevakar innehållet...
CTD-Seminariet 5 mars i Kalmar

CTD-Seminariet 5 mars i Kalmar

Hur var CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar? Här är några punkter som sammanfattar de olika föreläsningarna och diskussionerna. 1. CTD:s historia började 2013 när Transportstyrelsen och VTI anordnade ett seminarium i Göteborg och funderingarna på simulatortester...