Mötesanteckningar CTD-teamet 2020-05-27

Mötesanteckningar CTD-teamet 2020-05-27

13 – 14.30 per telefon Närvarande: Jan Andersson, Johan Ekblad, Krister Inde, Johan Ursjö Debattartikeln från intresseorganisationerna har godkänts av Svenska Dagbladet. Det är glädjande. Expertrapporten från ögonläkarna kommer den 1 juni och vi bevakar innehållet...