Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Bild: Från vänster Johan Ursjö, metodutvecklare/ingenjör och grundare av FB- gruppen GRANSKA TRANSPORTSTYRELSENS SYNFÄLTSKRAV, professor Jan Andersson, VTI, Johan Ekblad, SYAB och synpedagog och projektledare Krister Inde.

Hur ska förmågan att köra bil trafiksäkert bedömas i framtiden?

Fler än tusen körkort dras årligen in med enbart statiska synfältstester som ”bevis”. Världssamfundet av trafikforskare är överens: Det duger inte på ett individuellt plan att enbart använda statiska synfältsmätningar. Man måste även få göra praktiska förarprov för att kunna få godkänt eller underkänt och behålla eller förlora körkortet.

Vid vårt seminarium den 5 mars i Kalmar anmälde sig några personer till oss och ville vara med i vårt avslutande testprojekt CHANS TILL DISPENS. De här personerna är alla väletablerade i samhället, har eller har haft kvalificerade yrken och kunde snabbt ta till sig våra instruktioner. Här redovisar vi vad vi gjorde och hur det gick i de två momenten Avsökningsträning och ett Standardiserat Förarprov i okänd trafikmiljö i Kalmar.

Vi menar att så här kan FRAMTIDEN SE UT FÖR ATT FÅ EN CHANS TILL DISPENS när inte synfältsundersökningarna uppfyller kraven. Läs så får du veta hur vi tänker.