Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Vi har knutit två nya personer till SMS-projektet. Den ena är den sedan tidigare anlitade VD:n för trafikutbildningsföretaget SYAB som genomfört HIGH FIVE-projektet. Han får nu förtroendet att ta hand om alla de delar som handlar om Trafikutbildning och Körprov. I februari kommer de fem personerna i HIGH FIVE som gjort två körprov på inhägnat område att kunna jämföras med övriga i gruppen med andra synfältsbortfall. Den 10 och 12 februari genomförs dessa körprov. Dagen mellan, den 11 februari, kommer alla i SMS-gruppen att möta varandra och oss i projektgruppen för att utvärdera sina resultat men också ge oss feedback på det program vi ska presentera den 12 maj, intressant!

Johan Ekblad, projektledare för trafikutbildningen inom SMS, och vår samarbetspartner i Holland, dr Bart Melis Dankers, projektledare för Augo&Mobility-projektet vid VISIO, Groningen, Holland.

Bild på Karthikeyan Baskaran

Karthikeyan Baskaran

Karthikeyan Baskaran är teknisk doktor i optometri och optik från 2013 vid Linnéuniversitetet, där han arbetar som forskare och lektor. Han knyts till vårt projekt för att analysera utifrån sin objektiva roll som forskare. Karthik har bott i Sverige, Indiana och Indien de senaste åren och sökte sig tillbaka till Kalmar till vår stora glädje. Han kommer dels att arbeta för oss i vårt analysarbete inför den 12 maj och vår metodbok och rapport, men också genomföra egna vetenskapliga utvärderingar inom ramen för sin forskartjänst.

Trafikutskottet

Johan Ekblad, Lars Steen och Lars Mejern

SMS-projektet besökte Trafikutskottet i Riksdagen den 18 december för att diskutera de svenska körkortsreglerna vid synfältsbortfall. Många upplever att vi i Sverige är isolerade från andra EU-länder och tillämpar en mycket strikt medicinska bedömning, inte en rationell och funktionell som i våra grannländer. Trafikutskottets ledamöter vid vårt möte delade vår uppfattning och våra erfarenheter är att träning är viktigt i sammanhanget. Vid mötet deltog Johan Ekblad, Lars Steen, Glaukomförbundet i Sverige (som också är läkare) samt Leif Pettersson (s) med sin partikamrat Lars Mejern Larsson. Bilden togs av Krister Inde, projektledare, SMS.