Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Den 12 september 2018 beslutade Arvsfonden att anslå 2,9 mkr till projektet Chans till Dispens som kommer att pågå till sommaren 2020. Det drivs som tidigare från SRF Kalmar län i samarbete med Strokeföreningen Kalmar, SYAB och Linnéuniversitetet samt Stroke- och Synrehabiliteringen vid Länssjukhuset i Kalmar. Projektledare är Johan Ursjö och Johan Ekblad i samarbete med Krister Inde.

Vi har ett upptaktsmöte den 17 september i Linköping hos professor Jan Andersson, VTI. Då kommer grovplanering, uppdelning av arbetet och urval av deltagare att ske.

Följ projektets utveckling i ord och bild här på hemsidan – då hänger du också med i det arbete som TRANSPORTSTYRELSEN inlett med sin översyn av de nu gällande föreskrifterna. Läs pdf från Transportstyrelsen här samt svaret från Synskadades Riksförbund och Föreningen för Synrehabilitering här.

Ladda hem dokument:  Översyn av medicinska krav

Ladda hem dokument: SRF, FFS skrivelse medicinska krav för körkort 2018-09-14