Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Nu är CTD-projektet igång. Den 28 november 2018 möttes Referensgruppen för CTD-projektet för första gången i Kalmar. Här är de som var med på mötet:

Gruppbild CTD referensgrupp

Från vänster övre raden Ronald Södergren, StrokeRiksförbundet, Johan Ursjö, CTD, Jan Andersson, VTI, Nils Widenfors, Glaukomförbundet och Johan Ekblad, CTD/SYAB.
Främre raden från vänster Anna Skobe, ögonläkare Kalmar, Camilla Hollsten, Föreningen för Synrehabilitering, Krister Inde, CTD, Caroline Röhl, CTD/SYAB, Peter Lewis, Linnéuniversitetet, Christina Rosander, SRF Kalmar.

Johan Ekblad beskriver den träning som inleds efter den 1 mars på SYABs Trafikcenter i Kalmar, efter det att deltagarna har tränat ögonrörelser i 6-7 veckor.

Krister Inde är synpedagog och kommer att leda ögonrörelseträningen och enkäter om livskvalitet med mera. Krister var projektledare för SMS-projektet och fortsätter nu i projektledningen för CTD. Till höger om honom Nils Widenfors och Ronald Södergren.

Johan Ekblad med ppt-visning

Johan Ekblad leder körträningen av deltagarna från mars till maj 2019. Men redan nu i januari kommer två testpersoner från Kalmar att hjälpa till med att utvärdera den körträning som ska genomföras på SYABs Trafikcenter vid Kalmar flygplats. Adressen är Hangarvägen 8. Där kommer också simulatorträningen, gruppmötena och databearbetningen att genomföras. Referensgruppen var de första att ta de nya lokalerna i ”Simulatorhuset” i besittning före den officiella invigningen den 5 december 2018.

Professor Jan Andersson

Professor Jan Andersson från VTI i Linköping är också med i ledningsgruppen för CTD-projektet. Han är vetenskapsman och inspiratör och vi kommer tillsammans med VTI att söka medfinansiering för att kunna parallellt testa två andra grupper vid sidan av CTD-deltagarna för att kunna göra evidensbaserade forskningsresultat publicerbara.

Caroline Röhl och Christina Rosander

Caroline Röhl och Christina Rosander är projektets administratörer. De svarar för bokföring och betalningar ur de 2 915 000 kronor som projektet fått av Arvsfonden. Utan dem blir det faktiskt ingen ordning på torpet.

CTD i korta drag

CTD leds av en grupp på fyra personer. Johan Ekblad leder körträningen, Krister Inde synträningen och Johan Ursjö svarar för uttagning av deltagare och bakgrundsfakta kring det svenska förhållningssättet. Jan Andersson, VTI är professorn och svarar för simulatorträning och testning. Caroline Röhl och Christina Rosander är administratörer. Projektet har en allmän e-postadress där man når alla de här personerna, nämligen ctd@smskalmar.se

CTD inleds nu med en testperiod där två personer ska utveckla de metoder vi tänkt oss genomföra under våren 2019. Den 14-16 januari 2019 kommer deltagarna som bjuds in/väljs ut att genomgå synundersökningar vid Linnéuniversitetets optikerprogram. Sedan tränar de ögonrörelser i sex veckor varefter vi kallar gruppen på 15-20 personer till körträning på SYABs Trafikcenter. De ska också träna i simulator hos SYAB. I maj räknar vi med att de kommer att genomgå tre körtester: i simulatorn i Linköping, på inhägnat område och i trafik (om vi får dispens). Resultaten ska vi använda i en bok och dokumentationen blir också en film och annat som kommer att ligga på den här hemsidan.

Dokumentationen kommer att genomföras under hösten 2019 och våren 2020 är du och alla andra välkomna på CTD-seminarium i Kalmar.

Vi kommer också gärna ut till föreningar inom våra målområden och berättar vad som händer. Till Glaukomföreningen i Uppsala eller Malmö eller…