Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

13 – 14.30 per telefon

Närvarande:

Jan Andersson, Johan Ekblad, Krister Inde, Johan Ursjö

  1. Debattartikeln från intresseorganisationerna har godkänts av Svenska Dagbladet. Det är glädjande. 
  2. Expertrapporten från ögonläkarna kommer den 1 juni och vi bevakar innehållet aktivt, ffa om det innehåller både Esterman och förarprovsförslag. Sven-Olov E bevakar och är inbjuden.
  3. Diabetesförbundet diskuterar att anmäla TS till DO för den beskrivning man gör av människor med synfältsbortfall/-defekter. Krister Följer upp. 
  4. Trafikutskottets betänkande präglas av misantropi, d.v.s. man har ingen hänsyn till de svårigheter som de nuvarande synkraven ger på samhällsnivån, individers rätt att få en egen prövning samt att man ser enbart svårigheter och problem. Man behandlar också CTD och simulatorn från TS sida som färdiga produkter, när de i praktiken är ett steg i riktning mot en framtida lösning där man i samverkan kan komma fram till ömsesidigt gångbara resultat. TS sätt att avfärda simulatorn beskrivs av Jan Andersson i Mitt i Trafiken. Simulatorn har visat att 200 klarade testerna och har bedömts av Trafikverkets förarprövare. Deras arbete har också underkänts liksom de tankar som CTD har dokumenterat som film, Metodbok och CTD i Framtiden. Status quo inträder nu, där ett 1000-tal medborgare får sina körkort återkallade med metoder som inte är avsedda för ändamålet. Hur kan man?
  5. Fredrik Hed skriver i Allt om Diabetes med intervju av TS medarbetare som dock har avböjt hittills. Ögontrycket och StrokeKontakt har också flera artiklar på gång om CTD, TU och TS.
  6. Christina Hagberg vid Trafikverket kontaktas för information om sakernas tillstånd tillsammans med Bert Olsson som leder arbetet med förarprov vid särskilda förelägganden. Johan möter också Ingalill Bogefors tidigare TV. 
  7. Johan Ekblad svarar Anders Åkesson för vidare arbete inom Trafikutskottet.
  8. Krister tillskriver Trafikutskottet och Tomas Eneroth om våra reaktioner enligt dessa rader. Han skriver också slutrapport till Arvsfonden tillsammans med Caroline Röhl.
  9. Krister frågar också Charlotte Mattson om när CTD-deltagarna kan få svar – nu efter sju månader.

Karlstad i maj 2020. 

Vid datorn 

Krister Inde