Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Den 21 augusti besökte infrastrukturminister Tomas Enroth CTD-projktet i Kalmar. SYAB tog emot och projektledare Johan Ekblad fick möjlighet att berätta om vart vi står i projektet Chans Till Dispens, CTD. Enroth hade i samband med sitt besök i Kalmar själv bestämt att det var just till SYAB han ville komma. Till dagens två timmar långa möte hade CTD-projektet skrivit en PM som du kan läsa här om de preliminära resultaten från projektet. Att få upp projektet till ministernivå är minst sagt glädjande, för då får vi och myndigheterna inom området stöd för det gemensamma förändringsarbetet.

Tomas Enroth och Johan Ekblad
Tomas Enroth föreläser
Tomas Enroth föreläser