Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

De svenska reglerna med titeln Synkrav för körkort är väldigt restriktiva. De ifrågasätts av många, och i flera länder i Europa (se seminarium från Körkortsdagen den 24 april) tillåter man att man utöver ett statiskt synfältstest även får göra körprov så man kan bedöma deras en persons funktionella syn och körförmåga. Vi har inlett ett mycket begränsat delprojekt där de fem personerna gör ett körprov nu och sedan efter tio veckors träning i SMS-projektet gör om körprovet. Går det att träna sin syn och sin synförmåga (sitt synsinne) rent allmänt och även i relation till bilkörning?