Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Nu har vi inlett projektet på riktigt – våra vänner som har en synfältsinskränkning och som valts ut till projektet genomgår nu ett antal tester. Bland annat:

  • Synfältsmätningar av flera olika slag
  • SynSinnesMätningar
  • Synundersökningar av optiker och ortoptist
  • Livskvalitetsmätning
  • Mätning av egna behov
  • Introduktion av EST, eye Saccadic Training, ögonrörelseträning
  • Samtal kring förväntningar och egna planer

Du kan hämta hem aktuell tidplan för projektet här:

Tidplan-SMS.docx

Tidplan-SMS.pdf