Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Dr Bart Melis Dankers

Dr Bart Melis Dankers leder projektet Auto & Mobility vid Royal Dutch Visio i Harem, Nederländerna. Han anser att de svenska reglerna inte följer intentionen i EU-projektet och att man undervärderar människors behov av att kunna förflytta sig. ”Ett körkort ska inte dras in enbart med hjälp av ett statiskt synfältstest”, säger han.  

Overheadbild om EU-direktiv

Det nederländska reglerna innebär att det finns en nedre gräns vad gäller synfält och synskärpa för att få chansen till träning och körbedömning.

Dr Bart Melis Dankers

I Nederländerna kan man träna och testa att köra bil med lägre synskärpa 0,5. Men då används en liten kikare som monteras in i ena glasögon-glaset: BTS betyder Bioptic Telescopic System

Den officiella CBR-testen betecknas som The Practical Fitness to Drive Test (PFD), översatt till Praktisk Körförmågebedömning (PKB). CBR är Nederländernas motsvarighet till svenska Trafikverket. Testen är till stora delar standardiserad i ett förtryckt protokoll som kallas TRIP-protokollet. Men eftersom det här protokollet används i de 31 största städerna i Nederländerna förekommer lokalt utvecklade varianter. 

Läs mer på cbr.nl – på den hemsidan finns en lista over de aktuella städerna.

Man kan läsa om TRIP-protokollet I en doktorsavhandling av Frederiek Withaar, se särskild sidorna 209-211 där det finns en översikt over TRIP-protokoll.

Men observera att testet inte är en examination, det är ett praktiskt körtest. På väg och i trafik. Det tar mellan 30 och 45 minuter att genomföra, ibland längre. Det utförs av specialutbildade experter på Praktiska Körprov vid särskilda medicinska problem (Fitness to Drive) utsedda av Trafikverket i Nederländerna, CBR. De här specialisterna är alltså inte förarprövare, utan de utgör en särskild grupp experter som tränats att bedöma möjligheten att kompensera för olika funktionsvariationer i relation till körförmågan. Det handlar om att bedöma personer med medicinska och kognitiva nedsättningar i relation till just att köra bil.    

Det finns tre variationer av TRIP-testet.

  1. Med särskild tonvikt på syn – Se mer på cbr.nl här
  2. Med tonvikt på kognitiva problem
  3. Med tonvikt på aktivitetsproblem eller rörelsehinder

Testen innehåller INTE ett antal kritiska händelser, eftersom det inte är möjligt i en ständigt varierad och oförutsägbar trafikmiljö på väg i det verkliga livet. Men alla städer har trafikmiljöer som är mer eller mindre standardiserade rutter med tillräckligt många olika trafiksituationer och testen kräver att den görs på en okänd ort där trafikintensiteten är tillräckligt varierad.

Dr Bart Melis-Dankers