Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Vi planerar och bjuder in till ett seminarium vid VTI i Kalmar med presentation av CTD-projektet och internationella utblickar. Vi hoppas på fler än 100 deltagare från trafikexperter, syn- och strokerehabiliteringen och alla som påverkas av de nuvarande svenska reglerna. Mer information kommer i början av december.