Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Krister Inde CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar

Hur var CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar?

Här är några punkter som sammanfattar de olika föreläsningarna och diskussionerna.

1. CTD:s historia började 2013 när Transportstyrelsen och VTI anordnade ett seminarium i Göteborg och funderingarna på simulatortester diskuterades. Orsaken var föreskrifterna från 2010 som visade sig inte tillämpade EU-direktivet om förarprov och för att få ett standardiserat test vid VTI i Göteborg, sedermera flyttat till Linköping. Testerna genomfördes på 350 personer under 18 månader 2016-2018, och 221 godkändes och fick dispens. SMS (Stroke Med Synproblem) drevs 2013 – 2015 i Kalmar och som ett delprojekt testade 11 av 15 personer att köra bil på inhägnad bana hos SYAB i Kalmar, och 5 fick godkänt. Ett kort test i simulator gjordes också. Under hösten 2018 fick CTD som en fortsättning på SMS (budget 4 mkr) 2,9 mkr från Arvsfonden och projektet startade i januari med synundersökningar och ögonrörelseträning.

2. Vid seminariet och i CTD-projektet var och är landets mest kompetenta personer inom synrehabilitering, trafikutbildning, optikforskning, trafikforskning och metodutveckling företrädda genom Krister Inde, Peter Lewis, Johan Ekblad, Jan Andersson och Johan Ursjö. Dessutom deltog en av världens ledande trafikforskare, fysikern dr Bart Melis Dankers, Royal Dutch Visio från Nederländerna. Även Nikolina Olsson, St Eriks magisterprogram för optiker, föreläste om en studie kring bilkörning med en synskärpa under och över synskärpegränsen 0,5. Ögonläkaren Eva Welinder var med i panelen tillsammans med Glaukomförbundets ordförande Sven Olov Edvinsson, läkare från Umeå samt Ronald Rosengren, Stroke-Riksförbundet.

Alla föreläsningarna finns under länken ”Alla Resultat”.

3. I Nederländerna har nu 850 personer fått körkort med dispens efter förarprov föregått av rehabilitering, där synfältet är inskränkt till 90 grader – d.v.s. de har en hemianopsi. Dessutom har cirka 250 personer fått körkortstillstånd med BTS, Bioptic Telescopic Systems, d.v.s. kikare som kompenserar synskärpan upp till 0,5. Gränsen för att få genomföra förarprov med synfältsbortfall går vid 90 grader eller mer och för låg synskärpa vid 0,16. Sedan den 1 januari 2017 får de köra bil i hela Europa med sitt holländska körkort. En svensk person har holländskt körkort och kör bil i Sverige under fem år efter flytten hit.

4. Cirka 70 personer medverkade med både professionella inom rehabilitering och sjukvård samt från de olika intresseorganisationerna. Vid den avslutande diskussionen kom följande frågor upp:

– När kommer Transportstyrelsen vara färdig med utvärderingen av simulatortesterna? Svaret var: under våren enligt senaste informationen. Först när denna utvärdering är gjord kommer CTD-deltagarna att bli bedömda om de får dispens efter tester av landets mest kompetenta trafikforskare och –utbildare.

  • Transportstyrelsens samarbete med projektet har varit avvaktande, medan man i Nederländerna har ett nära samarbete kring trafiksäkerhet, utvärderingar och metoder. Men det tog nio år innan man kom dit där man är idag med fyra specialistcentra inom syn och körkort och 12 Fitness to drive centers, som väl skulle kunna motsvara våra Trafikmedicinska centra där det dock inte finns någon kompetens inom syn och körkort.
  • Kontakten med Transportstyrelsen beskrivs från deltagarna och ögonläkarna i rummet som mycket problematisk och samfällt vill man se en förändring där myndigheten skulle kunna ta aktiva initiativ efter påtryckningar från politikerna.
  • Det är orimligt att fortsätta dra in körkort efter korta och stressfyllda synfältstester inom ögonsjukvården, och det är inte i enlighet med EU-direktivet. Johan Ursjö visar också i sina upprepade tester, att man får olika resultat i hans tester av en person med laserbehandlad diabetesretinopati.  
  • Man kan inte göra förarprov på väg om körkortet och körkortstillståndet är återkallat. En handfull personer som var med på mötet och som har medicinskt körförbud skulle dock kunna testas, och vi bestämde att genomföra dessa tester inom ramen för projektet hos behöriga förarprövare hos SYAB, landets största trafikutbildningsföretag. Resultaten kommer att presenteras som ”CTD – förarprov i trafiken” under slutet av april.
  • Konstruktiv modell för framtiden? Den beskrivna metoden skulle kunna vara ett alternativ och i enlighet med norsk praxis: att låta ögonläkare ta in svar från förarprov under medicinskt körförbud i journalen (föregånget av frivillig träning av ögonrörelser och reaktivering av bilkörning). Om provet är godkänt kan anteckningen tas bort i journalen och information om detta lämnas till Transportstyrelsen.
  • Ögonläkarna i rummet ansåg att detta var en metod som skulle gagna kontakten med patienterna där man kan hänvisa till en åtgärd man själv kan påverka, och att Estermann-test räcker för att bedöma synfält utifrån trafiksäkerhet. HFA 24:2 (Humphrey) behövs för bedömning av glaukom.
  • Opinionsbildning behövs kring de här frågorna. Intresseorganisationerna kan påverka politikerna i Trafikutskottet och fyra föreläsningar från CTD inleds den 14 mars i Borås, 24 mars i Östersund, 1 april i Örebro och den 3 april för landets sydliga region av ögonläkare i Kalmar. CTD-teamet möter Trafikutskottet den 28 april i Riksdagen.
  • En debattartikel kommer att publiceras från intresseorganisationerna i slutet av mars månad.

Krister Inde
Projektledare

Bilder från seminariet

Krister Inde CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar
Krister Inde
CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar
CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar
BTS-system vid låg synskärpa - CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar
BTS-system vid låg synskärpa – Dr Bart Melis Dankers
CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar
CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar
CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar
CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar
CTD-seminariet den 5 mars i Kalmar
Dr Bart Melis Dankers, Jan Andersson