Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Måndagen den 2 december var tre personer från CTD-projektet på möte med Transportstyrelsen i Borlänge. Från vänster på bilden, professor Jan
Andersson, VTI, Krister Inde, och Johan Ursjö, CTD. 9 personer från
Transportstyrelsen deltog och fick de första exemplaren av CTD-boken. Vi såg också filmen om Chans Till Dispens tillsammans och hade en intressant
diskussion om hur våra metoder och resultat kan införlivas med en ny svensk modell, där också föreskrifterna ses över tillsammans med en expertpanel av ögonläkare.