Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

På bilden från vänster: Krister Inde, Jan Andersson, Johan Ursjö, Caroline Röhl, Johan Ekblad

Mötet ägde rum vid VTI i Linköping den 17 september.

Projektet i stora drag:

Under hösten rekryterar vi ett 25-tal personer som står på väntelista för simulatortest hos VTI.

Dessa personer kommer att kallas i december för syndersökning vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren kommer vi att ägna oss åt synträning och körträning hos SYAB vid flygplatsen i Kalmar. Före sommaren ska vi senare genomföra simulatortester och förarprov på inhägnad bana och kanske också i trafik. Avsikten är att kunna bedömma om intensivträning ger bättre förutsättningar att klara simulatortesterna. Hittills har 267 personer genomfört simulatortestet varav 177 har fått godkänt och dispens, men 90 personer har underkänts. Hur kommer det se ut i den här gruppen? Vilken träning är mest effektiv? Vi hoppas ha svaret om ett år!

Professor Jan Andersson visar hur framtidens mindre simulatorer kommer att se ut.  Avsikten är att man ska kunna göra simulatortester på flera platser i landet till en lägre kostnad.

Caroline Röhl är administrativt ansvarig vid SYAB

Johan Ursjö kommer att välja ut deltagare under hösten ur VTI´s kö till simulatortesten.

Här syns simulatorn tydligare i bild.