Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Den här veckan skickas ”CTD METODBOKEN” till syn- och strokerehabiliteringen och vi hoppas den kommer att väcka intresse. Vi kommer också ut och berättar om projektet för intresseorganisationer samt personalgrupper inom rehabilitering. Vi börjar med två föreläsningar den 11 december kl 9.00 på Olivia Rehabilitering och kl 14 på Stockholms syncentral före jul, men om ni vill ha besök under januari och februari – hör av er till krister@inde.nu Eller föranmäl dig/er till den 5 mars till srfkalmarlan@gmail.com