Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Sex block med många verktyg

Den 20 augusti möttes de 15 personer som ingår i projektet, män och kvinnor från 22 till 70+ . 11 kommer från Kalmar län och fyra från södra Sverige. Utanför länet. Vi ägnade dagen åt att presentera oss själva, prata om boken Se dåligt Må bra av Krister Inde samt presentera innehållet i den träning som kommer att genomföras under veckorna 38 till 47, dvs 10 veckor med individuella möten varje vecka i ett aktivt schema som anpassas individuellt. Deltagarna kommer att lära sig många verktyg i de sex blocken.

Se den första sammanställningen av de sex blocken och verktygen här.

Förnyat möte med norska synpedagogen Eva Nordhagen

Vid Hurdalcentret och Rehabkliniken i Hamar jobbar Eva Irene Nordhagen, och vi mötte henne i februari på plats i Norge, och nu när vi köpt in och installerat alla möjliga program i vårt SMS-rum var det dags för att fräscha upp och utbyta tankar om vad man ska och kan göra. Allt från ord på väggen till körsimulatorn.

Nu kan man köra bil igen efter ett synfältsbortfall – på låtsas….

projektgruppen och Eva Nordhagen

På bilderna ovan projektgruppen och Eva Nordhagen, från vänster:

Marita Hultgren, Ulla Bigelius, Anette Danielsson, Gun Olsson och vid ratten Eva Nordhagen.

Ovan ett filmklipp från samma tillfälle.

Vi har nu installerat en körsimulator med ett antal program som gör att man kan få en känsla av att man kör i trafiken genom att vrida på ratten, växla, koppla och gasa i vår simulator. Peter Lewis och Mattias Kullstrand har mer datavana än vi och hjälpt oss så här långt. Simulatorn kommer in i vår modul som heter FÄRDMEDEL ochdär bilkörning ingår tillsammans med andra sätt att ”skicka kroppen”.

Inbjudan till Transportstyrelsen

De svenska reglerna för körkort efter synfälts bortfall är mycket restriktiva och de svenska läkarna ska anmäla sina egna patienter till transportstyrelsen. Eller komma  överens med dem om att de inte kan få köra bil. En aktiv grupp på Facebook RÄTTVISA KÖRKORTSKRAV och många intresseorganisationer kräver förändring och en motion i riksdagen i våras väckte den här frågan i Trafikutskottet. I samtal med Transportstyrelsen har vi bjudit in de ansvariga för att diskutera hur vi kan anpassa svenska villkor till hur man ser på sakernas tillstånd i Danmark, Norge, Holland med flera länder. Vi samarbetar med det kalmarbaserade företaget SYAB som har inhägnade områden och god kompetens kring körträning, tester och specialgruppen. Ett spännande område inför framtiden där Transportstyrelsen förhoppningsvis är intresserade av att utveckla de tillstånd som råder idag. Där man inte får yttra sig eller visa på annat sätt att man klarar eller inte klarar av bilkörningen.