Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Professor Bertil Lindblom besökte idag SMS-projektet och fick möjlighet att besiktiga vårt inhägnade område där vi gör körprov med de fem personer som frivilligt och med full insikt om att detta bara är ett pilotprojekt. Vi uppskattar mycket att Transportstyrelsens konsultläkare inom det här området vill se vad vi gör för att utveckla kunskaperna och möjligheterna för människor som tror sig om att köra bil med dipens från EUs strikta synfältsregler. På bilden från vänster Mikeal (en av deltagarna i High Five, professor Lindblom och trafikpedagog Mats Graaf, SYAB, Kalmar.