Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

”Synkraven för körkort har svag evidens, ökad kunskap efterlyses”

Det menar Tomas Bro, med dr, ST-läkare, ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö.

Huvudbudskapet i artikeln lyder:

”I avsaknad av entydiga samband mellan synförmåga och trafiksäkerhet är synkrav för körtkort i dag inte evidensbaserade.

Eftersom förlusten av körkort har stor påverkan på livskvalitet, finns mycket att vinna på en förfinad lagstiftning.

Simulatordata och uppföljning av dispensärenden är en möjlig väg till mer empiri inom lagar om synkrav för körkort.”

(utdrag ur artikeln).

Läs artikeln som publicerades i ”Läkartidningen, 2018;115:E9ZT, 2018-07-12.

Mer artiklar ur Läkartidningen finns på lakartidningen.se