Chans till Dispens

Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid synfältsbortfall

Arkiv: Info om tidigare SMS-projektet

Av de 30 000 som drabbas av stroke varje år får en tredjedel en synskada på grund av detta och synnedsättningen medför många problem. Projekt syftar till att hjälpa målgruppen personer som fått sämre syn efter en stroke genom att få in synrehabilitering som en naturlig del i strokepatientens rehabiliteringsprocess. Projektet är unikt och verkar med ambitionen att så småningom hjälpa drabbade personer i hela Sverige.

Verksamheten är ett treårigt samarbete mellan Strokeföreningen Kalmar, Syncentralen Kalmar och Strokemottagningen Kalmar och finansieras med stöd från Arvsfonden. Pengarna satsas på att hjälpa gruppen strokedrabbade med synskador att använda sin nedsatta synförmåga på bästa sätt.

De enheter som nu samarbetar har tidigare jobbat parallellt med varandra men att nu ett samarbete påbörjas är det första i sitt slag. I projektgruppen i Kalmar tror man att synrehabiliteringen kommer att vara många till hjälp och hittills har det varit svårt som drabbad att få hjälp med sitt synfel.

Synrehabiliteringen består av bland annat ögonträning och Synpedagogen Krister Inde har varit med och utformat projektet.

Målgruppen består av aktiva personer i åldrar mellan 20 och 80 år, men det är inte åldern som är det viktiga utan istället att personerna är motiverade och har en stabil situation efter stroken eller hjärnskadan. Den ska ha inträffat för mellan tre och arton månader sedan. I första hand ska man komma från Kalmar län, men om det finns personer som kan få goda effekter av vårt projekt och som skull kunna tillföra detsamma värdefulla erfarenheter och kunskaper, då kommer vi att pröva det. Självklart strävar vi efter att ha en jämn könsfördelning i gruppen.

Referensgrupp

Denna grupp möts några gånger under året och består av följande personer (tillsammans med projektgruppen)

Anna-Carin Birgersgård
Strokeföreningen

Roland Lilja
Strokeföreningen

Steve Sjögren
SRF Kalmar

Johan Moberg
Ögonkliniken

Madeleine de Jong
Strokemottagningen

Peter Lewis
Linnéuniversitetet

Partners

Förutom de drivande organisationerna samarbetar vi med:

Ögonkliniken i Tubingen

VISIO i Nederländerna

Norges Blindeförbunds kurser vid Hurdal

Karolinska Sjukhusets strokerehabgrupp

Polar Print, Multilens

Olivia Rehabilitering

Linnéuniversitetet

Kommunickationscenter Hovedregionen, Köpenhamn

Chadwick Opticals, USA

Scheppens Eye Research Center, Boston

SYAB Trafikutbildning Kalmar

Väg och Trafikforskningsinstitutet

Transportstyrelsen

med flera…

Projektgrupp

Krister Inde
Synpedagog Indenova, projektledare

Anette Danielsson
Strokesjuksköterska Strokemottagningen

Gun Olsson
Synpedagog Syncentralen

Ulla Bigelius
Arbetsterapeut

Maritha Hultgren
Undersköterska

Övriga medverkande

Karin Olsson och Eva-Lotte Haglund
Ortoptister

Susanne Berggren och Cecilia Svanfeldt
Otiker

Eva Irene Nordhagen
Synpedaog, Hurdalcentret

Arne Tömta
Hurdalcentret

Johan Ekblad
SYAB, trafiklärare

Bart Melis Dankers
VISIO, Holland

Björn Peters och Jan Andersson
VTI

Kirsten Kobberö
Optiker, Kommunikationscenter, Köpenhamn

Martin Hellström
Multilens

Märta Barthold Lindstedt
KS, Huddinge

Arvsfonden

Projektet bedrivs i samarbete med Arvsfonden. Läs mer på deras sida arvsfonden.se

Arvsfonden logotyp